Moms på din båt

När vi håller vårt seminarium om långsegling ”Långseglardömmer du?” lägger vi mycket energi på det kanske lite torra ämnet ”Dokument och certifikat”. De flesta föredrar troligtvis att höra om segling i hårt väder eller utrustning på båten, men på vårt seminarium är dokumentationen ombord faktiskt ett av de viktigaste ämnena för dig.

Något som många tyvärr inte är medvetna om är att man måste kunna dokumentera att momsen är betald för båten. En tråkig händelse med en dansk båt i Rotterdam, Nederländerna, visar att det är ett problem som är högst aktuellt.

Ganska kort
Om båten är byggd efter 1 januari 1987 måste du kunna dokumentera att det är betalat moms för båten. Det enda sättet att dokumentera detta på är att det finns en faktura (t.ex. originalet från varvet) som visar momsbeloppet.

Ett undantag är dock om båten är infört till EU före 31 december 1994. Då behandlas den som om moms är betald (om du kan dokumentera när den kom till EU).

Ingen faktura?
Det bästa rådet är att aldrig köpa en båt om säljaren inte kan visa den ursprungliga EU-fakturan som dokumenterar att momsen är betald. Kan inte säljaren det, får han/hon slå av 20% på priset – annars behöver du leta efter en annan båt.

Den danska båten som är över 20 år gammal, hålls nu kvar i Rotterdam och får inte segla innan man betalar 21% moms för båten. I detta fallet använder sig myndigheterna av båtens försäkringsvärde för att bestämma beloppet.

Förutom segling i hårt väder, utrustning, mat och mycket mer, är dokument och certifikat ett ämne som tas upp på våra seminarium Långseglardrömmer Du? och Kanalafton.

 

Uppdatering 4 okt 2022
Då det har kommit så många kommentarer till detta har jag skrivit en uppföljning på problemet med EU-moms på båtar.