Moms på båtar

Behöver du verkligen kunna dokumentera att moms har betalats på din båt? Detta är en uppföljning av min tidigare artikel Moms på din båt.

”Det du säger är vilseledande”, sa båtmäklaren som jag blev uppringd av.

Jag var egentligen ute och seglade, och jag styrde på en läns med seglen ut på varsin sida, när mäklaren ringde upp.

”Det är felaktigt och missvisande”, fortsatte han och menade att det jag skriver om moms på båtar inte gäller.

Något så tråkigt som moms var inte det jag tänkte mest på medan jag stod vid rodret och solens strålar träffade de små krusningarna på havet.

”Jag har kollat upp det”, sa båtmäklaren enträget för att få skiftat mitt fokus från det glittrande havet till långseglingens tråkiga, administrativa grejer. “Skatteverket tar inte ut moms på äldre båtar.”Och jag förstår varför han var upprörd!

Kanske har några av hans affärer inte blivit av? Kanske finns det båtar han inte har kunnat sälja för att momsunderlaget inte finns?

Och vi är egentligen överens.

Dokumentationen kan vara svår att få tag på till en äldre båt.

Problemet är inte i Sverige

Men problemet är inte här hemma, inte heller för den vanliga svenska semesterseglaren. Vi kommer förmodligen aldrig att uppleva problem med dokumentation av moms på båten i Sverige eller Skandinavien.

Problemet ligger längre söderut.

Faktum kvarstår att det finns en liten risk att problem kan uppstå i EU-länderna söder om Östersjön.

Det finns flera exempel på att seglare har behövt visa upp dokumentation för att moms har betalats på båten.

För att ta några exempel, så ombads Sylvia Eriksson att visa upp momsdokumentation, förutom pass och ägardokumentation, i Nedeländerna förra året. Jannica Öhrn skulle visa upp momsdokumentation i Belgien och Tim Hedegaard Larsen blev tillfrågad om momsunderlag i Hamburg. Alla hade dock koll på sin dokumentation.

Men jag känner tyvärr till fler exempel på båtar som har blivit kollade.

Jag skulle därför ändå vilja påstå att man noga ska överväga om man vill köpa en båt där momsunderlaget inte finns.

Även om du kanske aldrig någonsin får problem med Skatteverket här hemma så finns det en liten risk att du kan få det längre söderut.

Det kan också bli svårare för dig att sälja båten senare, eftersom en eventuell sydeuropeisk köpare kanske kommer kräva ett dokument (originalfakturan från varvet) som visar betald moms.

Kan de göra det?

Myndigheterna i söder kanske inte alls har laglig rätt att kräva momsdokumentation på din båt? Jag är inte advokat eller revisor med inriktning på moms, så det kan jag inte svara på. Men jag vet att det finns en liten risk att de frågar efter det.

Oavsett om det är tillåtet eller inte.

Så varför inte bara slippa problemet genom att se till att få med dig alla papper om du ska köpa en, för dig, ny  båt?

Har du redan en båt?

Jag har både en segelbåt och en motorbåt. På segelbåten, en Bavaria 36 från 2004 köpt begagnad i Spanien, har jag originalfakturan som anger den spanska EU-momsen.

På motorbåten, en Terhi 520HT från 1978, har jag inget momskvitto. Ändå har jag åkt med den båten till och i Medelhavet och några gånger i Frankrike.

Risken är inte stor, och trots att jag har fler exempel på båtar som skulle visa upp moms-dokumentation, har jag inte hittat exempel på någon som skulle betala (och dessutom finns det ingen momsdokumentationskrav för svenska båtar byggda före 31 december 1994).

Om du redan har en båt, eller är intresserad av att köpa en billigare båt, tycker jag att du ska segla ut i världen med den – även om du inte har dokumentationen. Trots att det finns en risk ska den inte göras större än nödvändigt.

Men ska du köpa en nyare båt? Så se till att dokumentation på betald moms finns. Det är något jag håller fast vid, även om båtmäklaren inte håller med mig. En eventuell utländsk köpare kanske kräver att få med den sen.